เงื่อนไขการใช้งานระบบ simplesalepage

เงื่อนไขการใช้งานระบบ simplesalepage มีดังนี้

1. ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก่อนการใช้งาน

2. ผู้ใช้งานต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ

3. ผู้ใช้งานต้องใช้ระบบเพื่อการขายเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการกระทำผิดกฏหมาย

4. ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและเงื่อนไขการใช้งานระบบทั้งหมด

5. ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลและการกระทำของตนเองบนระบบ

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบ simplesalepage ขอให้ท่านมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน