หน้าแรก > คู่มือการใช้งาน > การเพิ่มตัวเลือกสินค้า

การเพิ่มตัวเลือกสินค้า

อัพเดทเมื่อ 16/04/2024

ในการจัดการตัวเลือกสินค้า คุณจะต้องเพิ่มตัวเลือกสินค้า ก่อนการเพิ่มสินค้า

1. ไปที่เมนู จัดการสินค้า และเลือก ตัวเลือกสินค้า


2. เลือก เพิ่มตัวเลือก


3. กรอกข้อมูล ชื่อตัวเลือก และ ตัวเลือก

การกรอกตัวเลือกนั้น สามารถกรอกได้หลายค่าโดยการกรอกแล้วกด Enter หรือเครื่องหมาย คอมม่า (,) ที่แป้นพิมพ์ 

เมื่อกรอกตัวเลือกเสร็จสิ้น กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

4. การสร้างสินค้าแบบมีตัวเลือกสินค้า *สามารถดู วิธีการสร้างสินค้าได้ ในหน้าเพิ่มสินค้า จะมีรูปแบบสินค้าให้เลือกดังนี้

มาตรฐาน หมายถึงสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก

1 ตัวเลือก หมายถึงสินค้าที่มี 1 ตัวเลือก เช่น รสชาติ

2 ตัวเลือก หมายถึงสินค้าที่มี 2 ตัวเลือก เช่น สี และ ขนาด

5 เมื่อเลือตัวเลือกสินค้าที่เพิ่มมาจากข้างต้นแล้ว กดปุ่ม สร้างตัวเลือก ระบบจะสร้างตัวเลือกอัตโนมัติและกรอกข้อมูลตามที่ต้องการ

6. จากนั้นกดปุ่ม บันทึกสินค้า